วันว่างๆๆๆๆๆๆ

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

วิธีการทำลองกองนอกฤดู

ลองกองทะวาย
วิธีการทำลองกองนอกฤดู
ทำได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าหน้าแล้งหรือว่าหน้าฝน
            ก่อนอื่นเกษตรกรต้องศีกษาลองกองตั้งแต่ช่วงออกดอก เก็บเกียวผลผลิตกี่เดิอน ให้แม่นยำเสียก่อนแล้วค่อยลงมือทำลองกองนอกฤดู  ก่อนทำตัองหาตลาดและศีกษาว่าช่วงไหนน่าจะผลิตลองกองเพื่อที่จะได้ราคาในการจำหน่าย (แนะนำเพิ่มเติม ช่วงหน้าฝนควรทำมากที่สุด เพราะผลไม้ทุกชนิดออกไม่ได้ )
           เริ่มแรกก่อนที่จะลงมือทำ
  1. เกษตรกรต้องเตรียมพื้นที่ ระบบน้ำให้พร้อม
  2. สำหรับลองกอง ประมาณ 100 -200 ต้น / แรงงาน 2 คน
  3. วิธีการแต่งและเตรียมต้นลองกอง เลือกต้นลองกองที่สมบูรณ์ มีเทคนิค 2 วิธี แล้วแต่เกษตรกรจะเลือกใช้ ตามความเหมาะสม เมื่อเลือกต้นที่สมบูรณ์ ใบแก่เต็มทีได้แล้ว


  •  ตัดแต่งต้นให้เหลือใบน้อยที่สุด หรือไม่ไห้มีใบเลยก็ได้
  • และหรือใช้ ไทโอยูเรีย ฉีดพ่นใบให้เหลือน้อยที่สุด 1 กกต่อน้ำ 20 ลิตร

       4    ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ ใบและดอกก็จะเริ่มออก ช่วงที่ช่อดอกยาวประมาณ 5 ซ.ม. ให้แต่งเลือกที่ช่อดอกไม่สมบูรณ์ออก ในแต่ละช่อให้เหลือไว้ประมาณ 1 - 2 ก้าน จนกระทั้งยาวประมาณ 10 - 15 ซม. ให้ดูลักษณะก้านที่สั้น และไม่สมบูรณ์ออกเหลือประมาณ 1 ก้านต่อช่อ และเว้นระยะห่างให้เหมาะสม 30 ซม.อย่างน้อยพยายามให้เหลือน้อยที่สุด ระยะนี้ต้องให้น้ำสม่ำเสมอ
         5   ใส่ปุ๋ยช่วงยืดช่อดอกให้ยาว  โดยใช้ปุ๋ย สูตร 46-0-0       2 - 5 กก. แล้วแต่ความเหมาะสมของต้นลองกอง
         6   ปุ๋ยยาไม่ต้องใช้มาก ให้สังเกตดูว่าช่อลองกองมีหนอนหรือไม่ สำคัญเวลาใกล้จะห่อช่อลองกองถ้ามีเพลี้ยแป้ง ให้ฉีดยากันเพลี้ยก่อนแล้วจึงเริ่มห่อช่อลองกอง (ซึ่งจะเริ่มห่อช่อช่วงขนาดลูกประมาณผลเท่านิ้วกลาง)  ใส่ปุ๋ย 13-13-21  2.5 กกหรือแล้วแต่ขนาดของต้น  วัสดุที่ใช้ห่อลองกอง ทุนน้อยใช้กระสอบอาหารสัตว์ หรือถุงข้าวสารเวลาห่อใช้แม็กเย็บปากห่อ
         7    เพื่อให้ลองกองที่ออกมามีคุณภาพ ผิวสวย รสชาติหวาน เกษตรกรต้องห่อช่อลองกองทุกช่อ ปล่อยให้สุกตามธรรมชาติ
*****  ที่สำคัญเกษตรกรต้องทำสัญลักษณ์ หรือติดเบอร์ ว่าต้นไหนผลผลิตออกมาก่อนเพื่อเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต จะได้ไม่สับสนว่าต้นไหนควรตัดก่อนหลัง
        8   ช่วงสำคัญในการเก็บผลผลิต เกษตรกรต้องทำความเข้าใจก่อนว่าลองกองจะสุก 3  ช่วง
  •   ช่วงแรกที่ผลสุกเหลืองจะมีรสชาดเปรี้ยวอมหวานเล็ก
  • ช่องที่สองผล   ที่สุกจะรสชาดจืด ไม่หวาน สังเกตเปลือกจะยังแข็งอยู่
  • ช่วงที่สามผลจะเหลืองแก้มขาวสะอาด สังเกตเปลือกจะนิ่ม จะมีรสชาดหวาน หอมให้เกษตรกรตัดผลผลิตช่วงนี้                                                          


              ข้อสำคัญคือ การแต่งช่อดอกดูกิ่งใหญ่เล็กให้เหลือน้อยที่สุด ถึงนับช่อดอกต่อกิ่ง ต่อต้นแล้วเกษตรกรจะได้ผลผลิตช่อแน่นเป็นมัด สีเหลืองขาวสะอาด

อยากเห็นเกษตรกรที่ทุนน้อยประสบความสำเร็จ
             ผลงานที่ออกมาก คือ ฝีมือของเราเอง
                สวนศรีสยาม
ภาพที่แสดง เป็น Real time
สังเกตช่อดอกจะออกมากที่ปลายกิ่ง


    คุณจำนงค์ แก้วประเสริฐ เจ้าของสวต้นนี้มีหลายช่อแต่เปิดให้ดูช่อเดียว


กำลังจะห่อกลับคืน เพราะยังไม่หวาน   (  พี่นะ ห่อเอง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น